• Chuẩn bị mâm lễ và văn tế cúng sửa nhà ra sao

  đánh giá bài này

  Nghi thức cúng sửa nhà rất quan trọng trong tín ngưỡng Việt. Nhà mà sửa lớn thì phải chuẩn bị mâm lễ và văn cúng tế đầy đủ, bài bản để cầu cho thần phật tổ tiên phù hộ mọi việc suôn sẻ. Từ ngày xưa ông bà ta đã quan niệm rằng mỗi nơi trú ngụ đều có thần cai quản, khi sửa là là động đến nền móng đất đai, là động đến nơi ở của thần nên phải cúng lễ, trước là thông cáo sau là cầu phù hộ cát lợi. Vậy mọi thứ đươc chuẩn bị ra sao ?

  Mâm lễ cúng sửa nhà bao gồm :

  – Một con gà.

  – 1 bộ tam sên (1 miếng thịt luộc, 1 con tôm luộc, 1 trứng vịt luộc)

  – Một đĩa xôi hoặc bánh chưng.

  – Một bát gạo, một bát nước.

  – Một đĩa muối.

  – Một bộ quần áo Quan Thần Linh, mũ, hia tất cả màu đỏ, kiếm trắng.

  – Rượu trắng.

  – Bao thuốc, lạng chè.

  – Một đinh vàng hoa.

  – Năm cái oản đỏ.

  – Năm lễ vàng tiền.

  – Mâm ngũ quả.

  – Năm lá trầu, năm quả cau. (hoặc 3 miếng trầu cau (đã têm).

  – Chín bông hoa hồng đỏ.

  – 3 hũ nhỏ đựng muối-gạo-nước và 1 đĩa muối gạo.

  cung-dong-tho-xay-nha

  Bài văn khấn sửa nhà

  Một vài điều lưu ý trước khi khấn sửa nhà : đối với hững gia chủ nào có tuổi phạm vào năm Kim Lâu và Hoang ốc thì không nên. Nếu gấp quá, cần thiết phải sửa nhà ngay những người này khi làm nhà phải mượn người có tuổi không phạm vào hai điều trên để động thổ, khởi công y như lúc xây nhà vậy. Khi bắt đầu khấn và lúc động thổ, gia chủ phải lánh khỏi nơi làm nhà xa từ 50m trở lên. Sau khi hoàn tất việc động thổ xong, mới trở về.

  Toàn cảnh bài văn khấn như sau

  – Nam mô a di Đà Phật!

  – Nam mô a di Đà Phật!

  – Nam mô a di Đà Phật!

  – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

  – Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

  – Con kính lạy Quan Đương niên.

  – Con kính lạy các Tôn thần bản xứ. Tín chủ (chúng) con là:…………….

  Ngụ tại: …………

  Hôm nay là ngày… tháng… năm….. tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén hương dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Vì tín chủ con muốn sửa chữa căn nhà ở địa chỉ……….. là ngôi đương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi xin soi xét và cho phép được sửa chữa.

  Tín chủ con lòng thành kính mời ngài Kim Niên Đường Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch Tôn thần và tất cả các vị Thần cai quản khu vực này. Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con mọi chuyện thuận lợi, công việc hanh thông, chủ thợ bình an, âm phù dương trợ, sở nguyện tòng tâm.

  Tín chủ con lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc quanh quất khu vực này, xin mời tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên, khiến cho an lành, công việc chóng thành.
  Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

  – Nam mô a di Đà Phật!

  – Nam mô a di Đà Phật!

  – Nam mô a di Đà Phật!

/* */ -->